Έκπτωση 10% 10 PRACTICE TESTS + 4 PAST PAPERS ESB  B1
B1 10 PRACTICE TESTS + 4 PAST PAPERS ESB
26.10 29.00
+
Έκπτωση 10% 10 PRACTICE TESTS + 4 PAST PAPERS ESB  C1
C1 10 PRACTICE TESTS + 4 PAST PAPERS ESB
25.20 28.00
+
Έκπτωση 10% ESB  B2 15 PRACTICE TESTS + 2 SAMLE PAPERS
B2 15 PRACTICE TESTS + 2 SAMLE PAPERS ESB
34.20 38.00
+
Έκπτωση 10% ESB  C2 12 PRACTICE TESTS + 2 SAMPLE PAPERS
C2 12 PRACTICE TESTS + 2 SAMPLE PAPERS ESB
30.60 34.00
+
Έκπτωση 10% ESB B2  6 COMPLETE PRACTICE TESTS + 2 SAMPLE PAPERS
B2 6 COMPLETE PRACTICE TESTS + 2 SAMPLE PAPERS ESB
19.80 22.00
+