Έκπτωση 10% FOUNDATION + COMPANION C2 ECPE
FOUNDATION + COMPANION C2 ECPE
27.00 30.00
+
Έκπτωση 10% PRE-FINAL + COMPANION C2 ECPE
PRE-FINAL + COMPANION C2 ECPE
37.80 42.00
+
Έκπτωση 10% SUPER FINAL + COMPANION + 100 EXTRA GRAM. C2 ECPE
SUPER FINAL + COMPANION + 100 EXTRA GRAM. C2 ECPE
37.80 42.00
+
Έκπτωση 10% GRAMMALYSIS C1 - C2 + i-BOOK
GRAMMALYSIS C1 - C2 + i-BOOK
29.70 33.00
+
Έκπτωση 10% NEW FINAL + 100 EXTRA GRAM. C2 ECPE
NEW FINAL + 100 EXTRA GRAM. C2 ECPE
33.30 37.00
+
Έκπτωση 10% FINAL 10 PR. TESTS + COMPANION + 100 EXTRA GRAM. C2 ECPE
FINAL 10 PR. TESTS + COMPANION + 100 EXTRA GRAM. C2 ECPE
22.50 25.00
+
Έκπτωση 10% 10 EXTRA LISTENING C2 ECPE
10 EXTRA LISTENING C2 ECPE
15.30 17.00
+
Έκπτωση 10% SPEAK YOUR MIND IN WRITING C2 ECPE
SPEAK YOUR MIND IN WRITING C2 ECPE
20.70 23.00
+