Έκπτωση 10% ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ 4 ΒΙΒΛΙΑ B2 FOR ALL
ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ 4 ΒΙΒΛΙΑ B2 FOR ALL
Περιλαμβάνει: COURSEBOOK, LISTENING, WRITING, GRAMMALYSIS B2
81.90 91.00
+
Έκπτωση 10% ΠΑΚΕΤΟ COURSEBOOK B2 FOR ALL
ΠΑΚΕΤΟ COURSEBOOK B2 FOR ALL
Περιλαμβάνει: COURSEBOOK, LISTENING, WRITING
66.60 74.00
+
Έκπτωση 10% ΠΑΚΕΤΟ GRAMMALYSIS B2 FOR ALL
ΠΑΚΕΤΟ GRAMMALYSIS B2 FOR ALL
Περιλαμβάνει: GRAMMALYSIS B2, LISTENING, WRITING, i-BOOK GRAMMALYSIS B2
66.60 74.00
+
Έκπτωση 10% COURSEBOOK B2 FOR ALL
COURSEBOOK B2 FOR ALL
32.40 36.00
+
Έκπτωση 10% GRAMMALYSIS B2
GRAMMALYSIS B2
Περιλαμβάνει: i-BOOK
33.30 37.00
+
Έκπτωση 10% LISTENING B2 FOR ALL
LISTENING B2 FOR ALL
16.20 18.00
+
Έκπτωση 10% WRITING B2 FOR ALL
WRITING B2 FOR ALL
21.60 24.00
+