Έκπτωση 10% ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ 4 ΒΙΒΛΙΑ B2 FOR ALL
ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ 4 ΒΙΒΛΙΑ B2 FOR ALL
Περιλαμβάνει: COURSEBOOK, LISTENING, WRITING, GRAMMALYSIS B2
80.10 89.00
+
Έκπτωση 10% ΠΑΚΕΤΟ COURSEBOOK B2 FOR ALL
ΠΑΚΕΤΟ COURSEBOOK B2 FOR ALL
Περιλαμβάνει: COURSEBOOK, LISTENING, WRITING
64.80 72.00
+
Έκπτωση 10% ΠΑΚΕΤΟ GRAMMALYSIS B2 FOR ALL
ΠΑΚΕΤΟ GRAMMALYSIS B2 FOR ALL
Περιλαμβάνει: GRAMMALYSIS B2, LISTENING, WRITING, i-BOOK GRAMMALYSIS B2
64.80 72.00
+
Έκπτωση 10% COURSEBOOK B2 FOR ALL
COURSEBOOK B2 FOR ALL
31.50 35.00
+
Έκπτωση 10% GRAMMALYSIS B2
GRAMMALYSIS B2
Περιλαμβάνει: i-BOOK
30.60 34.00
+
Έκπτωση 10% LISTENING B2 FOR ALL
LISTENING B2 FOR ALL
15.30 17.00
+
Έκπτωση 10% WRITING B2 FOR ALL
WRITING B2 FOR ALL
20.70 23.00
+