Έκπτωση 10% B2  GRAMMAR PREP. & 10 PR.TESTS  LRN
B2 GRAMMAR PREP. & 10 PR.TESTS LRN
27.00 30.00
+
Έκπτωση 10% C2  GRAM. PREP. & 8 PR.TESTS + 5 PAST PAPERS  LRN
C2 GRAM. PREP. & 8 PR.TESTS + 5 PAST PAPERS LRN
31.50 35.00
+
Έκπτωση 10% B2 10+5 (GRAMMAR PREP. & 10 PR.TESTS + 5 PAST PAPERS) LRN
B2 10+5 (GRAMMAR PREP. & 10 PR.TESTS + 5 PAST PAPERS) LRN
31.50 35.00
+