Έκπτωση 10% B1 4 PRACTICE TESTS + 2  PAST PAPERS THE KEY TO LRN
B1 4 PRACTICE TESTS + 2 PAST PAPERS THE KEY TO LRN
18.00 20.00
+
Έκπτωση 10% B2  GRAMMAR PREP. & 10 PR.TESTS  THE KEY TO LRN
B2 GRAMMAR PREP. & 10 PR.TESTS THE KEY TO LRN
29.70 33.00
+
Έκπτωση 10% C2 GRAM. PREP. & 8 PRACTICE TESTS THE KEY TO LRN
C2 GRAM. PREP. & 8 PRACTICE TESTS THE KEY TO LRN
29.70 33.00
+
Έκπτωση 10% B2 10+5 (GRAM. PREP.&10 PR.TESTS + 5 P.P.) THE KEY TO LRN
B2 10+5 (GRAM. PREP.&10 PR.TESTS + 5 P.P.) THE KEY TO LRN
36.90 41.00
+
Έκπτωση 10% C2 8+7 (GRAM. PREP. & 8 PT + 7 PP) THE KEY TO LRN
C2 8+7 (GRAM. PREP. & 8 PT + 7 PP) THE KEY TO LRN
36.90 41.00
+