Όροι αγορών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα www.supercourse-eshop.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών της εταιρείας «SUPER COURSE ELT PUBLISHING», η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδόσεων παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό. Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως αγοράς των προϊόντων της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται κατωτέρω.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Super Course ELT Publishing, ως μοναδική νόμιμη κάτοχος της παρούσας ιστοσελίδας, παραχωρεί στους χρήστες της το περιορισμένο, αμεταβίβαστο και προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής και του περιεχομένου της, σύμφωνα με τους αναφερόμενους στην εν λόγω ιστοσελίδα γενικούς όρους χρήσης.


ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Η σύμβαση εξ αποστάσεως αγοραπωλησίας (σύμφωνα με το Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί) ολοκληρώνεται με την οριστική έγκριση της πληρωμής της παραγγελίας, αλλά και εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή εκ μέρους της εταιρείας, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον πελάτη, που θα επιβεβαιώνει την αγορά και την αποστολή των προϊόντων.

Με την υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων της εταιρείας επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προς ανάληψη σχετικών συμβατικών δεσμεύσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, παραγγελίες αγορών μέσω της ιστοσελίδας δε θα γίνονται αποδεκτές και η εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη για την ολοκλήρωσή τους, παρά μόνο αν αυτές υποβάλλονται από τον κηδεμόνα ή τον εποπτεύοντα του ανήλικου ή δικαιοπρακτικά ανίκανου αντίστοιχα.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εκτέλεση των παραγγελιών που υποβάλλονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων την εκάστοτε χρονική στιγμή. Η εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ακριβή ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα και θα ενημερώσει τον πελάτη το συντομότερο δυνατό για τυχόν μη διαθεσιμότητά τους.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Μετά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα και την επιλογή των προϊόντων που επιθυμείτε, μέσω της επιλογής «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ», θα σας ζητηθεί να συνεχίσετε με την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, μέσω συγκεκριμένων διαδοχικών βημάτων, που περιλαμβάνουν:

1. Σύνοψη και αποδοχή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην υπό υποβολή παραγγελία σας (ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, τιμή, ποσότητα, ενδεχόμενη προσφορά κλπ).

2. Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

3. Συμπλήρωση ειδικής φόρμας σχετικά με τη διεύθυνση τιμολόγησης - αποστολής (στοιχεία διεύθυνσης, τιμολόγησης, αποστολής, επικοινωνίας κλπ.) και ενημέρωση αναφορικά με το κόστος της παραγγελίας.

4. Επιλογή του τρόπου αποστολής της παραγγελίας.

5. Επιλογή του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας (συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων για την πληρωμή, ανάλογα με τον τρόπο που επιλέξατε).

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εκ μέρους της εταιρείας (με τα αναλυτικά στοιχεία παραγγελίας, τον τρόπο πληρωμής κ.α.). Η εταιρεία δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε προϊόν υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα ή να δηλώσει αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο. Στις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον το σύνολο ή μέρος του τιμήματος έχει ήδη καταβληθεί από εσάς, η εταιρεία θα σας επιστρέψει το τυχόν εκάστοτε ήδη καταβληθέν ποσό στο ακέραιο.


ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η τιμή κάθε προϊόντος είναι αυτή που ορίζεται κατά περιόδους στην ιστοσελίδα μας. Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να αλλάζει ανά πάσα στιγμή τις τιμές, χωρίς αυτό να επηρεάσει καμία παραγγελία για την οποία σας έχει ήδη αποσταλεί "Επιβεβαίωση Παραγγελίας".


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τρόποι πληρωμής που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι:

Aντικαταβολή.

Με αυτόν τον τρόπο πληρωμής, εξοφλείτε την παραγγελία στον διανομέα (Courier), κατά την παράδοσή της σε εσάς. Τα έξοδα αντικαταβολής βαρύνουν την εταιρεία.

Με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα VISA, MASTERCARD & MAESTRO οποιασδήποτε τράπεζας.

Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται μέσω συστημάτων ασφαλείας της Τράπεζας Πειραιώς. Κατά τη διάρκεια της αγοράς σας μεταφέρεστε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να ολοκληρώσετε την αγορά σας, έτσι ώστε κανένα προσωπικό και ευαίσθητο δεδομένο της πιστωτικής σας κάρτας δεν αποθηκεύεται στο σύστημα της Super Course ELT Publishing.

Ασφάλεια συναλλαγών

Για την κρυπτογράφηση και την προστασία πληροφοριών χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL (παγκόσμιο πρότυπο κανόνα για την διαδικτυακή ασφάλεια), μέσω της οποίας οι πληροφορίες διαβιβάζονται μέσα στο διαδίκτυο με το παρόν HTTP πρωτόκολλο με ασφάλεια. Το SSL παρέχει στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας τη διαβεβαίωση της πρόσβασης σε μια έγκυρη, "μη-πλαστή" ιστοσελίδα, και αποτρέπει την υποκλοπή δεδομένων ή παραποίηση προσωπικών δεδομένων. Η υποστήριξη για SSL είναι ενσωματωμένη σε όλα τα μείζονα λειτουργικά συστήματα, στις εφαρμογές διαδικτύου και στο υλικό των server του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, αλλά και κατά τη σύνδεσή σας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό, που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όπως αναλυτικά περιγράφεται και στην Πολιτική Απορρήτου που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, κανένα απ' τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.α.) κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συναλλαγής, δεν αποκαλύπτεται, δε δημοσιοποιείται, δεν ανταλλάσσεται, δεν πωλείται και δεν ενοικιάζεται.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία δηλώνοντας τον λόγο που θεωρείτε ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Η εταιρεία θα σας δώσει περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος, το οποίο, αφού παραληφθεί από την εταιρεία, θα εξεταστεί λεπτομερώς, προκειμένου να διαπιστωθεί η ελαττωματικότητά του. Στη συνέχεια, και βάσει της διαπίστωσης ή μη του ελαττώματος, θα ενημερωθείτε για τυχόν αντικατάσταση του προϊόντος ή για τυχόν επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβάλατε. Τυχόν επιστροφή των χρημάτων σας θα λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυνατό με τραπεζική κατάθεση σε αριθμό λογαριασμού τραπέζης που θα υποδείξετε.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως πελάτης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας που περιήλθαν στην κατοχή σας τα παραγγελθέντα προϊόντα, να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, γνωστοποιώντας στην εταιρεία με σαφή τρόπο (τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος κ.α.) την απόφασή σας αυτή. Αμέσως μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω, ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει άμεσα τα προϊόντα μαζί με το αποδεικτικό αγοράς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που λάβαμε γνώση της απόφασης, για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Στην περίπτωση νόμιμης υπαναχώρησης, θα σας επιστραφεί το συνολικό ποσό που καταβάλατε για τα εν λόγω προϊόντα, καθώς και τα τυχόν έξοδα παράδοσης (που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον δωρεάν που εμείς προσφέρουμε). Τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της επιστροφής των εν λόγω προϊόντων, θα βαρύνουν εμάς. Η εταιρεία αμέσως μετά την παραλαβή των προϊόντων και αφού εγκρίνει ότι η κατάστασή τους είναι η προσήκουσα, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο παρόν, θα φροντίσει δίχως καθυστερήσεις για την επιστροφή του συνολικού ποσού μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε αριθμό λογαριασμού τραπέζης που θα υποδείξετε. Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων, μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά.

Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης δεν παρέχεται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Προϊόντα που δεν επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε, που έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο ή η αρχική συσκευασία τους και που δεν περιλαμβάνουν το τυχόν συνοδευτικό υλικό.

CDs/DVDs των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, οφείλετε να επιστρέψετε αυτό, συνοδευόμενο από την αρχική του συσκευασία, ό,τι πιθανόν το συνόδευε καθώς και το αποδεικτικό αγοράς αυτού. Σημειώνεται ότι καμία επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή και κανένα ποσό δε θα επιστρέφεται, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του ή εάν είναι κατεστραμμένο.


ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ

Η ευθύνη της εταιρείας αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν αγοράζεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, περιορίζεται στην τιμή του προϊόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον Νόμο.

Η Super Course ELT Publishing προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ορθές, διατίθενται σε βάση «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου και καμία εγγύηση δηλωθείσα ή υποδηλωθείσα δε δίνεται ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ορθό, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο. Η Super Course ELT Publishing δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή ο υπολογιστής εξυπηρέτησης δικτύου είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλων ειδών επιβλαβείς υπολογιστικούς κώδικες και η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών αυτής.

Επιπλέον, η εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην παρούσα ιστοσελίδα και περαιτέρω δε θα ευθύνεται η ίδια, οι υπάλληλοί της ή ο οποιοσδήποτε νομίμως προστηθείς αυτής για οποιουδήποτε είδους ζημία, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη, άμεση ή έμμεση, ειδική αποζημίωση, έξοδα ή χρηματικές ποινές συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά αναφερομένων, διαφυγόντων κερδών, απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων και κάθε άλλης αξίωσης που δύναται να προκύψει από τη χρήση, αντιγραφή, παρουσίαση της παρούσας ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, καθώς και κάθε άλλης συνδεδεμένης σε αυτή έτερη ιστοσελίδα.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ολόκληρο το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα, περιλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, των επιλογών και των ρυθμίσεων αυτής, είναι (εκτός αν δηλωθεί διαφορετικά) δικαίωμα της δημιουργού εταιρείας Super Course ELT Publishing, αποκλειστικής ιδιοκτησίας της για τα οποία η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Οποιοδήποτε κείμενο, σχήμα ή εικόνα φέρει τα σύμβολα της εταιρείας ή την επωνυμία της, τα οποία είναι εμπορικά σήματα προστατευόμενα από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα, χρησιμοποιείται κατόπιν της σχετικής απαραίτητης άδειας χρήσης.


ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μέσω της ιστοσελίδας δεσμεύει και τα δύο μέρη. Ο πελάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει, επιτρέψει ή με άλλο τρόπο διαθέσει οποιοδήποτε συμφέρον, όφελος ή υποχρέωση βάσει της σύμβασης πώλησης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβίβασης, εκχώρησης, ανάθεσης με υπεργολαβία ή διάθεσης με άλλο τρόπο μιας σύμβασης ή οποιουδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της τυχόν απορρέουν από αυτήν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, δίχως τούτο να θίγει σε καμία περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη.


ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του πελάτη για καθυστέρηση ή αποτυχία εκτέλεσης της σύμβασης, εάν η καθυστέρηση ή αποτυχία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, πόλεμο, αποκλεισμό, απεργίες ή άλλα εργασιακά προβλήματα, κυβερνητικούς κανονισμούς ή ενέργειες κ.α.) ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του ελέγχου της εταιρείας. Αν μία τέτοια καθυστέρηση ή αποτυχία που οφείλεται σε ανωτέρα βία, συνεχιστεί για περίοδο άνω των έξι (6) μηνών, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν συμφωνητικό άμεσα κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.


ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η αδυναμία της εταιρείας να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων ή της τυχόν συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της δυνάμει αυτών, δε συνιστά αποποίηση ή επιφύλαξη του δικαιώματός της να αξιοποιήσει το ίδιο σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία. Επιπλέον, κάθε τέτοια παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα δεν πρέπει να λειτουργεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε επακόλουθη παραβίαση και κανένα δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο που εκχωρείται ή διατηρείται από την εταιρεία δεν αποκλείει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Super Course ELT Publishing διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης, διαγραφής, αντικατάστασης, τροποποίησης και γενικά κάθε μεταβολής των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς καμία προειδοποίηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτό κριθεί απαραίτητο. Τυχόν τέτοιες αλλαγές και διαφοροποιήσεις θα θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές από τους χρήστες της ιστοσελίδας απλώς και μόνο με τη χρήση αυτής μετά την ανάρτηση των νέων διαφοροποιημένων όρων ή τη γνωστοποίησή τους στο κοινό. Το προαναφερόμενο δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, διαγραφής των όρων χρήσης ή ακόμη και των λειτουργιών της ιστοσελίδας δεν υπάγεται σε κανέναν απολύτως περιορισμό, χρονικό ή άλλης μορφής, και τυχόν άσκησή του δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε βάρος της εταιρείας.


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες όροι και κάθε έγγραφο που αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύει όλων τυχόν των προηγούμενων συμφωνιών, διαπραγματεύσεων και δεσμεύσεων. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος είναι ή κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους ή κανονισμούς, όλες οι άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων παραμένουν σε ισχύ.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και οι διατάξεις των συμβάσεων πώλησης που συνάπτονται μέσω αυτής, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας και τις προαναφερόμενες συμβάσεις, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στην Αθήνα.


ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις των πελατών είναι ευπρόσδεκτα και πολύτιμα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τη διαδικτυακή φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.