Έκπτωση 10% C2  FOUNDATIONS + COMPANION  ECPE
C2 FOUNDATIONS + COMPANION ECPE
27.00 30.00
+
Έκπτωση 10% C2  PRE-FINAL + COMPANION  ECPE
C2 PRE-FINAL + COMPANION ECPE
37.80 42.00
+
Έκπτωση 10% C2 SUPER FINAL +COMP.+100 EXTRA GRAM.+3 EXTRA PR.TESTS ECPE
C2 SUPER FINAL +COMP.+100 EXTRA GRAM.+3 EXTRA PR.TESTS ECPE
Περιλαμβάνει: SUPER FINAL, COMPANION, 100 EXTRA GRAMMAR ITEMS, 3 EXTRA PRACTICE TESTS NEW FORMAT 2021
37.80 42.00
+
Έκπτωση 10% GRAMMALYSIS C1 - C2 + i-BOOK
GRAMMALYSIS C1 - C2 + i-BOOK
30.60 34.00
+
Έκπτωση 10% C2 NEW FINAL + 100 EXTRA GRAM. + 3 EXTRA PR.TESTS ECPE
C2 NEW FINAL + 100 EXTRA GRAM. + 3 EXTRA PR.TESTS ECPE
Περιλαμβάνει: 3 EXTRA PRACTICE TESTS NEW FORMAT 2021, 100 EXTRA GRAMMAR ITEMS
33.30 37.00
+
Έκπτωση 10% C2 FINAL 10 PT +COMP.+100 EXTRA GRAM.+3 EXTRA PR.TESTS ECPE
C2 FINAL 10 PT +COMP.+100 EXTRA GRAM.+3 EXTRA PR.TESTS ECPE
Περιλαμβάνει: 3 EXTRA PRACTICE TESTS NEW FORMAT 2021, COMPANION, 100 EXTRA GRAMMAR ITEMS
22.50 25.00
+
Έκπτωση 10% C2  SPEAK YOUR MIND IN WRITING ECPE NEW FORMAT 2021
C2 SPEAK YOUR MIND IN WRITING ECPE NEW FORMAT 2021
16.20 18.00
+
Έκπτωση 10% C2  SPEAK YOUR MIND IN WRITING RROFICIENCY
C2 SPEAK YOUR MIND IN WRITING RROFICIENCY
20.70 23.00
+