Έκπτωση 10% FOUNDATIONS PROFICIENCY + COMPANION C2 ECPE
FOUNDATIONS PROFICIENCY + COMPANION C2 ECPE
27.00 30.00
+
Έκπτωση 10% PRE-FINAL + COMPANION C2 ECPE
PRE-FINAL + COMPANION C2 ECPE
37.80 42.00
+
Έκπτωση 10% SUPER FINAL +COMP.+100 EXTRA GRAM.+3 EXTRA PR.TESTS C2 ECPE
SUPER FINAL +COMP.+100 EXTRA GRAM.+3 EXTRA PR.TESTS C2 ECPE
Περιλαμβάνει: SUPER FINAL, COMPANION, 100 EXTRA GRAMMAR ITEMS, 3 EXTRA PRACTICE TESTS NEW FORMAT 2021
37.80 42.00
+
Έκπτωση 10% GRAMMALYSIS C1 - C2 + i-BOOK
GRAMMALYSIS C1 - C2 + i-BOOK
30.60 34.00
+
Έκπτωση 10% NEW FINAL + 100 EXTRA GRAM. + 3 EXTRA PR.TESTS C2 ECPE
NEW FINAL + 100 EXTRA GRAM. + 3 EXTRA PR.TESTS C2 ECPE
Περιλαμβάνει: 3 EXTRA PRACTICE TESTS NEW FORMAT 2021, 100 EXTRA GRAMMAR ITEMS
33.30 37.00
+
Έκπτωση 10% FINAL 10 PT +COMP.+100 EXTRA GRAM.+3 EXTRA PR.TESTS C2 ECPE
FINAL 10 PT +COMP.+100 EXTRA GRAM.+3 EXTRA PR.TESTS C2 ECPE
Περιλαμβάνει: 3 EXTRA PRACTICE TESTS NEW FORMAT 2021, COMPANION, 100 EXTRA GRAMMAR ITEMS
22.50 25.00
+
Έκπτωση 10% SPEAK YOUR MIND IN WRITING (NEW FORMAT 2021) C2 ECPE
SPEAK YOUR MIND IN WRITING (NEW FORMAT 2021) C2 ECPE
16.20 18.00
+
Έκπτωση 10% SPEAK YOUR MIND IN WRITING RROFICIENCY C2
SPEAK YOUR MIND IN WRITING RROFICIENCY C2
20.70 23.00
+