Έκπτωση 10% C2 FOUNDATIONS + COMPANION ECPE
C2 FOUNDATIONS + COMPANION ECPE
27.00 30.00
+
Έκπτωση 10% C2 PRE-FINAL + COMPANION ECPE
C2 PRE-FINAL + COMPANION ECPE
37.80 42.00
+
Έκπτωση 10% C2 SUPER FINAL + COMPANION + 100 EXTRA GRAM. ECPE
C2 SUPER FINAL + COMPANION + 100 EXTRA GRAM. ECPE
37.80 42.00
+
Έκπτωση 10% GRAMMALYSIS C1 - C2 + i-BOOK
GRAMMALYSIS C1 - C2 + i-BOOK
29.70 33.00
+
Έκπτωση 10% C2 NEW FINAL + 100 EXTRA GRAM. ECPE
C2 NEW FINAL + 100 EXTRA GRAM. ECPE
33.30 37.00
+
Έκπτωση 10% C2 FINAL 10 PR. TESTS + COMPANION + 100 EXTRA GRAM. ECPE
C2 FINAL 10 PR. TESTS + COMPANION + 100 EXTRA GRAM. ECPE
22.50 25.00
+
Έκπτωση 10% C2 10 EXTRA LISTENING ECPE
C2 10 EXTRA LISTENING ECPE
15.30 17.00
+
Έκπτωση 10% C2 SPEAK YOUR MIND IN WRITING ECPE
C2 SPEAK YOUR MIND IN WRITING ECPE
20.70 23.00
+